"Bằng tốt nghiệp TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP thay thế được Bằng tốt nghiệp TRUNG HỌC PHỔ THÔNG"

đăng 00:22, 16 thg 8, 2016 bởi Hường Nguyễn Thu

Công văn mới của Bộ giáo dục và đào tạo nhưng Quy định không phải là mới!!
Đó là quy định về "Bằng tốt nghiệp TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP thay thế được Bằng tốt nghiệp TRUNG HỌC PHỔ THÔNG" khi dự thi trình độ cao hơn, hoặc làm việc tại trương nước hoặc nước ngoài, cũng như việc thi tuyển viên chức, công chức.
- Quy định này đã được nêu trong Luật giáo dục từ năm 2006 và các quy định Giáo dục hiện hành, nhưng hiện nay có nhiều trường, nhiều phụ huynh còn chưa nắm được điều này nên ngày 26/07/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Công văn đến các Trường để thông báo lại.
(y) Tóm lại: Các bạn sinh viên chưa có bằng THPT trường mình cứ yên tâm học nhé!


Comments