CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯ VIỆN & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU RẤT LỚN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

đăng 07:52, 13 thg 10, 2014 bởi Kim Cuong Do   [ cập nhật 20:47, 11 thg 9, 2016 bởi Ngọc Linh Trần ]
                             
  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành THƯ VIỆN & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC trình độ trung cấp nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thư viện, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện quản lý thiết bị

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về ngành Thư viện và Thiết bị trường học
Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện - Quản lý thiết bị: chọn lọc, bổ sung, xử lý tài liệu; tổ chức kho, bảo quản tài liệu- thiết bị , tra cứu thông tin và tổ chức thư viện - thông tin phục vụ người đọc, người dùng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
                                      
Thư viện học đại cương
Nội dung: những kiến thức cơ bản về lý luận thư viện học như: khái niệm, bản chất và chức năng của thư viện; đối tượng nghiên cứu và sự hình thành của thư viện học trên thế giới và ở Việt Nam. Chính sách thư viện Việt Nam, các loại hình thư viện ở Việt Nam và các nguyên tắc tổ chức sự nghiệp thư viện.

Thông tin học đại cương
Những kiến thức cơ bản về thông tin học như: khái niệm và vai trò của thông tin; đối tượng nghiên cứu, nội dung, cơ sở lý luận và phương pháp luận của thông tin học; các công đoạn trong dây chuyền  hoạt động thông tin tư liệu và các loại hình cơ quan thông tin.

Thư mục học đại cương
Nội dung: những kiến thức cơ bản về thư mục học như: khái niệm và vai trò của thư mục, các loại hình thư mục; đối tượng, nội dung, cơ sở lý luận và phương pháp luận của Thư mục học.

Lưu trữ học    
Nội dung: những kiến thức cơ bản về Lưu trữ học như: khái niệm và vai trò của công tác lưu trữ. Đối tượng nghiên cứu, nội dung, cơ sở lý luận và phương pháp luận của Lưu trữ học

Pháp chế thư viện      
Nội dung: những kiến thức cơ bản về pháp chế thư viện, bao gồm: những văn bản pháp quy hiện hành về công tác thư viện - thông tin của Việt Nam; tình hình luật pháp thư viện - thông tin hiện nay của một số nước tiên tiến trên thế giới.

Phương pháp nghiên cứu Thư viện học                
Nội dung: những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu Thư viện học như: khái niệm, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thư viện học; giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu thông dụng trong Thư viện học; quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học.

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu 
Nội dung: những kiến thức cơ bản về xây dựng và phát triển vốn tài liệu: khái niệm vốn tài liệu, bổ sung và xây dựng, phát triển vốn tài liệu; các nguồn bổ sung, phương thức bổ sung, xây dựng chính sách bổ sung và công tác thanh lý tài liệu.

Biên mục mô tả tài liệu
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành biên mục tài liệu; giới thiệu các quy tắc và tiêu chuẩn mô tả thư mục tiêu biểu: mô tả tài liệu theo tiêu chuẩn, các nguyên tắc, yêu cầu và phương pháp mô tả các loại hình tài liệu; tổ chức công tác biên mục trong thư viện.

Phân loại tài liệu   
Nội dung: những kiến thức và kỹ năng thực hành phân loại tài liệu, gồm: các khung phân loại tiêu biểu ,bảng phân loại dùng cho các thư viện khoa học tổng hợp; phương pháp phân loại tài liệu: các nguyên tắc, yêu cầu và quy trình phân loại tài liệu.

Định chủ đề và định từ khóa tài liệu 
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng định chủ đề và định từ khoá tài liệu: phân biệt các khái niệm: đề mục chủ đề, từ chuẩn, từ khóa. Giới thiệu về các bảng đềm mục chủ đề tiêu biểu .Phương pháp định chủ đề, từ khóa tài liệu: các yêu cầu và quy trình định chủ đề và định từ khoá tài liệu.

Tổ chức hoạt động thông tin thư mục    
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng tổ chức hoạt  động thông tin thư mục trong thư viện và cơ quan thông tin; phương pháp biên soạn thư mục; phục vụ thông tin thư mục cho người dùng 

Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu  
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng tiến hành lưu trữ thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu trong thư viện và cơ quan thông tin

Công tác bạn đọc 
Nội dung: những kiến thức cơ bản của công tác người đọc - phương pháp thông tin giới thiệu tài liệu và tư vấn người đọc - tổ chức môi trường đọc và dịch vụ thư viện - thông tin.

Phần mềm quản trị thư viện
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng sử dụng các phần mềm tư liệu và phần mềm quản trị thư viện tích hợp; các đặc trưng của phần mềm tư liệu và các module cơ bản của phần mềm quản trị tích hợp; các tiêu chí lựa chọn phần mềm quản trị thư viện.

Tra cứu thông tin           
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành tra cứu tìm tin phục vụ bạn đọc; giới thiệu các khái niệm: tra cứu thông tin và tìm tin, các loại yêu cầu tin; quy trình tìm tin, các phương tiện, công cụ tra cứu thông tin và các phương pháp tra cứu truyền thống, hiện đại.

Quản lý thư viện và trung tâm thông tin      
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng tổ chức quản lý thư viện và cơ quan thông tin; khái quát về khoa học tổ chức, quản lý thư viện thông tin; phương pháp thống kê, lập kế hoạch, viết báo cáo thư viện thông tin.
 
Comments